Här anmäler du dig som medlem till Unga Reumatikers 25-årsjubileum. Vi erbjuder 50 medlemmar resa till och från Stockholm samt inträde till vårt 25-årsjubileum mot en egenavgift på 250 kronor. Dessa platser fördelas efter geografisk spridning och därefter genom lottning. Bekräftelse på om du har tilldelats en av de 50 platserna kommer efter sista anmälningsdag, tillsammans med information om betalning av egenavgiften.

Unga Reumatiker står inte för resa till och från festlokalen, utan endast för resan till och från Stockholm. Då vi arrangerar en utbildning samma helg har vi tyvärr ingen möjlighet att möta upp medlemmar på Centralstationen, Cityterminalen eller flygplatser. Därför är det extra viktigt att du som är under 18 år har målsmans godkännande för att få åka.

För att så många medlemmar som möjligt ska kunna delta har vi tyvärr ingen möjlighet att erbjuda boende. De medlemmar som reser in behöver därför ordna med boende på egen hand. Vi kommer att undersöka om det finns medlemmar i Stockholmsområdet som eventuellt kan erbjuda boende.

Observera att anmälan är bindande. Om du tilldelas en av de 50 platserna med reseersättning och får din resa bokad av Unga Reumatiker men sedan inte dyker upp på 25-årsjubiléet, kommer ytterligare en avgift att debiteras. Detsamma gäller vid sen avbokning utan läkarintyg. Sista anmälningsdag för platserna med reseersättning är den 24 mars.

Om du är medlem som vill komma på Unga Reumatikers 25-årsjubileum men inte behöver resa, går det nu bra att anmäla sig via detta formulär. Inträdet är gratis för alla medlemmar i Unga Reumatiker.

Om du vill komma men inte är medlem i Unga Reumatiker anmäler du dig istället med det här formuläret. För personer som inte är medlemmar kostar inträdet 50 kronor.

Sista anmälningsdag är den 10 april.

För dig som ska delta på Unga Reumatikers utbildningshelg för regionsaktiva räknas din anmälan till utbildningen också som din anmälan till vårt 25-årsjubileum.

Vi ses på vårt 25-årsjubileum!

 

  Personuppgifter

  Resa  Vilken ort reser du från? (Alla resor bokas av kansliet)

  Assistans


  (Eventuell assistent/medhjälpare ordnar och bekostar deltagaren själv, genom LSS eller LASS. Kostnaden faktureras i efterhand.)

  Tillgänglighet

  Godkännande