Har du flyttat och vill byta region till den där du bor nu? Eller vill du vara med i en annan region än den du bor i?

Våra regioner är uppdelade efter län och Reumatikerförbundets distrikt. För att byta region måste du därför också byta till ett annat Reumatikerdistrikt. Detsamma gäller de lokala arbetsgrupper som verkar där det inte finns någon region. Här nedan kan du se vilka distrikt som tillhör vilken region.

Om du vill byta region mailar du ditt för- och efternamn, personnummer och vilket distrikt du vill tillhöra till medlemsregistret@reumatiker.se. Om du har flyttat och det är därför du vill byta region, kan det vara bra att också uppge din nya adress i samma mail så att du inte missar någon viktig information.

  • Region Norr: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland
  • Region Öst: Uppsala, Stockholm, Västmanland, Örebro, Södermanland, Gotland
  • Region Väst: Värmland, Göteborg, Bohus, Älvsborg, Skaraborg, Halland
  • Region Jönköping-Östergötland: Jönköping, Östergötland
  • Region Syd: Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg
  • Lokal arbetsgrupp Gävle-Dala: Gävleborg, Dalarna