Antonia Wistbacka

Antonia Wistbacka

Föreningsutvecklare
Särskilt ansvarig för
Antonia ansvarar för arbetet med Unga Reumatikers regioner och lokala arbetsgrupper. Det innebär bland annat att stötta engagerade medlemmar i sitt arbete och anordna utbildningsträffar.