Cajsa Helin Hollstrand

Cajsa Helin Hollstrand

Förste vice ordförande
Kontakt
cajsa.helin-hollstrand@ungareuamtiker.se
Diagnos
Juvenil idiopatisk artrit (JIA) i form av ankyloserande spondylit (AS)
Särskilt ansvarig för
Region Väst