Martina Fischer

Martina Fischer

Ledamot
Kontakt
martina.fischer@ungareumatiker.se
Diagnos
Ankyloserande spondylit (AS)
Särskilt ansvarig för
Region Jönköping-Östergötland