Under 2021 anordnar Unga Reumatiker återigen vårt populära småbarnsläger för våra yngsta medlemmar i åldern 0-6 år, tillsammans med en närstående vuxen. Vi samlas för en helg med gemenskap, lekar, föreläsning med en barnreumatolog och massa skoj och bus!

Lägret äger rum på Tollare Folkhögskola på Värmdö utanför Stockholm helgen den 19-21 november. Kostnad för lägret är 350 kronor per person. Då ingår resa till och från Stockholm, boende, mat och alla aktiviteter under helgen. Medlemskap i Unga Reumatiker och Reumatikerförbundet krävs för att delta, både för barn och medföljande vuxen.

Anmälan öppnar måndagen den 16 augusti.