Sedan beslutet på Riksstämman 2017 finns det möjlighet för medlemmar att starta upp nationella arbetsgrupper inom Unga Reumatiker. En nationell arbetsgrupp jobbar med en specifik fråga eller aktivitet. Exempelvis: påverkansfrågor, aktiviteter, föreläsningar, diskussionsträffar, närståendenätverk eller informationsspridning.

Är du intresserad av att starta upp en nationell arbetsgrupp? Skriv till [email protected] och berätta mer om din idé, så hjälper vi dig vidare.

Våra nuvarande arbetsgrupper är:

Stark Reumatiker

Stark Reumatiker arbetar för att lyfta de positiva effekterna av rörelse. Att vara stark betyder så mycket mer än ren styrka eller maxvikt på gymmet. All form av rörelse kan ses som träning, inget är för stort eller litet. Genom aktiviteter, samarbeten och information om olika sätt att kunna röra sig vill vi att fler unga reumatiker känner sig, och identifierar sig som Starka Reumatiker.

Kontakta genom att mejla till [email protected]