Stöd oss som privatperson

Unga Reumatiker är en ideell organisation som arbetar för att barn och unga med reumatisk sjukdom ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar. Detta gör vi genom att skapa mötesplatser, sprida kunskap, driva opinion och bidra till forskning. Som ideell organisation är vi inte vinstdrivande och är beroende av bidrag och gåvor för att kunna bedriva verksamhet. Vi får statsbidrag, söker finansiering från stiftelser och fonder, tar emot gåvor från företag men också privatpersoner. Vi är väldigt tacksamma för alla som bidrar till att vi kan fortsätta vårt uppdrag att vara den självklara mötesplatsen och aktören representerad i alla forum och vara en stark röst för unga med reumatisk sjukdom.

Vill du vara med och bidra till att skapa en gemenskap och ett sammanhang för unga reumatiker? Läs mer nedan hur du kan bidra!

Unga Reumatikers verksamhet 

Genom att skänka en gåva till vår verksamhet bidrar du till att vi kan ha läger för alla åldrar, ge medlemmar en stödkompis, ha unga patienter representerade i olika samverkansråd, utbilda engagerade medlemmar och massa mer. Vi jobbar för att sänka deltagaravgifterna för att tillgängliggöra våra läger för alla. Samtidigt ska det aldrig kosta att engagera sig i Unga Reumatiker. Med ditt bidrag kan fler unga reumatiker delta, engagera sig, känna livsglädje och uppfylla sina drömmar!  Du kan skänka en gåva på valfritt belopp genom Swish 123 451 34 79 eller till bankgiro 5969-2640. Märk insättningen med ”Verksamhetsgåva”. 

Här hittar du länken till formuläret för att fylla i dina kontaktuppgifter för gåvobrev.
När vi mottagit din gåva får du ett gåvobevis skickat till angiven mejladress. (Obs. gäller endast för gåvor över 100 kronor)

Swish

123 451 34 79

Bankgirot

5969-2640

Unga Reumatikers forskningsfond 

Med Unga Reumatikers forskningsfond arbetar vi med insamling och utdelning till klinisk forskning som rör reumatiska sjukdomar hos barn, ungdomar och unga vuxna. 

Över en miljon människor i Sverige lever med reumatisk sjukdom och en del av oss är barn, ungdomar och unga vuxna. Reumatisk sjukdom kan bero på ärftliga omständigheter men det behövs ytterligare, hittills okända, faktorer för att utlösa reumatisk sjukdom. Tack vare medicinsk utveckling, ny kunskap och olika behandlingar finns det i dag bättre förutsättningar och prognoser för framtiden. Men vi vet fortfarande väldigt lite. Därför är det viktigt att forskningsanslagen och forskningsinsatser ökar. Alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar! 

Alla gåvor till Unga Reumatikers forskningsfond tas tacksamt emot: 

Swish

123 901 70 47

PlusGiro

90 17 04-7

Minnesgåvor   

Vi tar tacksamt emot minnesgåvor till forskningsfonden och skickar då ut minnesbrev. I dagsläget har vi ingen lösning för det på vår hemsida, utan det sker manuellt av vårt kansli. Vi sammanställer de minnesgåvor vi har tagit emot och samordnar med aktuell begravningsbyrå, som vanligtvis hjälper till så att minnesbreven når de anhöriga. 

För att vara säker på att ditt minnesbrev hamnar rätt, uppge namn på vem minnesgåvan avser och vem gåvan kommer från på din överföring till vårt plusgiro eller som meddelande om du använder Swish. Uppge också om du vill att det ska stå en särskild hälsning i minnesbrevet och gärna också aktuell begravningsbyrå. Om du inte får plats med all text, går det också bra att skicka ett mejl till kansliet@ungareumatiker.se med ovan information. Detsamma gäller om du har några frågor eller funderingar kring just minnesgåvor. 

Unga Reumatikerfonden bildades 1999, och bytte 2019 namn till Unga Reumatikers forskningsfond. Utdelning sker i samråd med Reumatikerförbundets vetenskapliga nämnd.

Unga Reumatikers forskningsfond är ett 90-konto som innehas av Riksorganisationen Unga Reumatiker, vilket innebär att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.