Under 2018 anordnar Unga Reumatiker återigen vårt populära ungdomsläger för våra medlemmar i åldern 14–19 år. Vi samlas för sex dagar fyllda av gemenskap, roliga aktiviteter, bland annat en heldag på Gröna Lund och massa skoj!

Lägret äger rum på Barnens Ö på Väddö utanför Norrtälje den 6–11 augusti. Kostnad för lägret är 500 kronor och då ingår resor, boende, mat, besök på Gröna Lund och alla andra aktiviteter under lägret.

Medlemskap i Unga Reumatiker och Reumatikerförbundet krävs för att delta.

Anmälan är öppen till och med den 3 juni.

Personuppgifter:

Assistans:


(Eventuell assistent/medhjälpare ordnar och bekostar deltagaren själv, genom LSS eller LASS. Kostnaden faktureras i efterhand.)

Resa:

Var börjar respektive avslutas din resa?
(Resa bokas centralt via kansliet. Billigaste färdsättet gäller.)

Allergier/mat:

Sjukdom/diagnos:


Tröjstorlek:


Godkännande: