Under sommaren 2022 anordnar Unga Reumatiker vårt populära ungdomsläger! Den 19-24 juli samlas vi i Stockholm för sex dagar fyllda av gemenskap, aktiviteter, föreläsningar och samtal för att ge verktyg till bättre fysisk, psykisk och social hälsa.

Lägret vänder sig till medlemmar i åldern 14-19 år. Deltagaravgiften är 300 kronor. I kostnaden för lägret ingår alla resor, föreläsningar, aktiviteter, boende och förtäring. Du behöver vara medlem i Unga Reumatiker för att kunna delta på lägret. Anmälan till lägret sker genom att du fyller i formuläret nedan.

Sista anmälningsdag är onsdagen den 1 juni.

  Personuppgifter

  Resa

  Vilken ort reser du från?
  (Alla resor bokas av kansliet. Generellt gäller billigaste färdsättet)
  Sjukdom/diagnos
  Tillgänglighet

  Tröjstorlek  Assistans


  (Eventuell assistent/medhjälpare ordnar och bekostar deltagaren själv, genom LSS eller LASS. Kostnaden faktureras i efterhand)

  Godkännande: