Under 2019 anordnar Unga Reumatiker återigen vårt populära ungdomsläger för våra medlemmar i åldern 14–19 år. Vi samlas för sex dagar fyllda av gemenskap, roliga aktiviteter, bland annat en heldag på Gröna Lund och massa skoj!

Lägret äger rum på Björkögården på Väddö utanför Norrtälje den 5–10 augusti. Kostnad för lägret är 500 kronor och då ingår resor, boende, mat, besök på Gröna Lund och alla andra aktiviteter under lägret. Medlemskap i Unga Reumatiker krävs för att delta.

Sista anmälningsdag är den 2 juni.

Personuppgifter

Resa

Vilken ort reser du från?
(Alla resor bokas av kansliet. Generellt gäller billigaste färdsättet)Sjukdom/diagnos


TillgänglighetTröjstorlek


Assistans


(Eventuell assistent/medhjälpare ordnar och bekostar deltagaren själv, genom LSS eller LASS. Kostnaden faktureras i efterhand)

Godkännande: