Under 2020 anordnar Unga Reumatiker återigen vårt populära ungdomsläger för våra medlemmar i åldern 14–19 år. Vi samlas för sex dagar fyllda av gemenskap, roliga aktiviteter, bland annat en heldag på Gröna Lund och massa skoj!

Lägret äger rum på Björkögården på Väddö utanför Norrtälje den 20-25 juli. Kostnad för lägret är 500 kronor och då ingår resor, boende, mat, besök på Gröna Lund och alla andra aktiviteter under lägret. Medlemskap i Unga Reumatiker krävs för att delta.

Anmälan öppnar den 20 april.