Under sommaren anordnar Unga Reumatiker vårt populära ungdomsläger! Under sex dagar samlas vi i Stockholm för att ta del av gemenskap, aktiviteter, föreläsningar och samtal som ger verktyg till bättre fysisk, psykisk och social hälsa.

Lägret vänder sig till medlemmar i åldern 14-19 år. Du behöver vara medlem i Unga Reumatiker för att kunna delta på lägret.

Har du frågor kan du kontakta vårt kansli på: [email protected] eller ringa oss på 08-6058270

Anmälan för unga vuxna – lägret 2022 är stängd.
Mer information om och anmälanr n
ästa års läger kommer våren 2023