Här finns ett par tips samlade för dig som ung reumatiker, närstående och dig som vill veta mer!

Det är en app för att följa upp hur du mår i din sjukdom. Du kan registrera vilka mediciner du tar och när du tar dem. Du kan dra slutsatser kring skiftande mående och specifika aktiviteter eller mediciner. Också bra för att kunna visa din vårdgivare och själv för att hålla koll mellan vårdmötena.

Tips till föräldrar!

Om ditt barn behöver mycket hjälp av dig som förälder så kan det vara aktuellt med vårdbidrag. Kontakta Försäkringskassan och hör efter om det finns möjlighet att få vårdbidrag
Hit vänder du dig om det uppstår skador efter behandling i den regionfinansierade vården
Hit vänder du dig om det uppstår skador på grund av läkemedel

När du fått din diagnos kan du kontakta ditt försäkringsbolag och se om du kan få någon ekonomisk ersättning

Barnreumaregistret är till för att kunna följa alla barn med barnreumatiska sjukdomar i Sverige. Som patient kan du i patientportalen följa patientöversikten för att få en bättre kännedom om din sjukdom.
Svensk Reumatologisk Kvalitetsregister är till för att kunna följa alla reumatiker i Sverige. Som patient kan du i patientportalen följa patientöversikten för att få en bättre kännedom om din sjukdom.
Ring till Reumadirekt med dina funderingar och frågor om reumatisk sjukdom! Du får utan kostnad prata direkt med kompetent och engagerad vårdpersonal. Frågelinjen bemannas av erfaren sjukvårdspersonal som har tystnadsplikt, fokus på den som ringer och eftersträvar att se helheten runt den som frågar eller behöver stöd.
MediPrep är en vårdsajt för barn och unga och är anpassad för att förklara för att barn och unga ska förstå