Engagera dig inom Unga Reumatiker!

Inom Unga Reumatiker finns det många olika sätt att engagera sig på. Det som är gemensamt för alla uppdrag är att de bygger på dina intressen och förutsättningar. På den här sidan kan du läsa om olika sätt att engagera dig. Här kan du anmäla ditt intresse för ett eller flera av de olika uppdragen: ungareumatiker.se/intresseanmälan

Har du frågor om engagemang kan du alltid mejla oss på [email protected], så tar vi det därifrån!

Det finns några utarbetade koncept av engagemang men det finns även möjlighet för dig och minst två medlemmar till för att starta en nationell arbetsgrupp. En nationell arbetsgrupp jobbar med en specifik fråga eller aktivitet. Exempelvis: påverkansfrågor, aktiviteter, föreläsningar, diskussionsträffar, närståendenätverk eller informationsspridning.

Här nedanför kan du läsa en kort sammanfattning om uppdraget och en längre uppdragsbeskrivning för olika sätt som du kan engagera dig inom Unga Reumatiker!

Aktuella uppdrag

Regionsstyrelser

Läs mer om våra regioner.
Var med och ta ansvar för Unga Reumatiker där du bor, genom uppdraget får du möjlighet att vara med och skapa de aktiviteter du vill ta del av. Uppdragsbeskrivning Regionstyrelse

 

Valberedning

Var med och ta fram förslaget på laget som ska leda Unga Reumatiker mellan stämma/årsmöten. Uppdraget kan vara nationellt men även regionalt. Uppdragsbeskrivning Valberedning

 

Revisor

Var med och granska beslut, bokföring och bokslut. Uppdraget kan vara nationellt men även regionalt. Uppdragsbeskrivning Revisor

 

Patientrepresentant

Var med och påverka din och andras vård. Uppdrag där du har möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter till vårdgivare. Uppdragsbeskrivning Patientrepresentant

 

Stödkompis

Var med och stötta någon som behöver lite extra pepp och någon att prata med. Roligt, socialt uppdrag som ofta leder till livslång vänskap. Uppdragsbeskrivning Stödkompis

 

Lägerledare

Var med och skapa mötesplatser genom våra läger. Som lägerledare får du möjlighet att möta medlemmar och påminna dem om att det är möjligt att drömma. Uppdragsbeskrivning Lägerledare

 

Riksstyrelsen

För att se vår nuvarande riksstyrelse.
Var med och ta ansvar för Unga Reumatiker, genom uppdraget får du möjlighet att påverka din och andra unga reumatikers vardag. Uppdragsbeskrivning Riksstyrelsen

 

Fler sätt att engagera sig!

Det finns flera olika sätt för dig som medlem att engagera dig i Unga Reumatiker!
Vill du veta mer? Kontakta oss på [email protected] och berätta på vilket sätt du skulle vilja engagera dig, så hjälper vi dig vidare.

Nationella arbetsgrupper

Lokala arbetsgrupper