Unga Reumatiker-rapporten är en sammanställning av en nationell undersökning bland Unga Reumatikers medlemmar. Med rapporten vill vi öka förståelsen och kunskapen om hur det är att leva med reumatisk sjukdom som barn, ungdom och ung vuxen. I rapporten lyfter vi de mest aktuella områdena som unga reumatiker själva anser behöver förbättras eller förändras inom vård, skola, arbetsliv och samhället i stort.

Undersökningen genomfördes under hösten 2017 och 425 av Unga Reumatikers medlemmar deltog. 50 procent av de svarande var i åldern 23–32 år, 15 procent var 19–22 år, 12 procent 15–18 år och 15 procent 0–14 år. 85 procent av de svarande var tjejer och 15 procent var killar. Det gick även att välja annan könsidentitet som alternativ. Minderåriga som deltog har svarat tillsammans med målsman.

Läs rapporten här: Unga Reumatiker-rapporten

Unga Reumatiker-rapporten är genomförd med stöd av Pfizer.