Unga Reumatiker-rapporten baseras på en nationell undersökning bland våra medlemmar. Undersökningen genomfördes för första gången år 2017 och rapporten publicerades 2018. Under 2023 genomfördes en uppföljande undersökning som publicerades 18 mars 2024. Med rapporterna vill vi öka förståelsen och kunskapen om hur det är att leva med reumatisk sjukdom som ung. I rapporterna lyfts ett urval av viktiga frågor som Unga Reumatiker anser behöver förbättras eller förändras inom vård, skola, arbetsliv och samhället i stort.

 

Undersökningen genomfördes för andra gången under hösten 2023 och 232 av Unga Reumatikers medlemmar deltog. 52 procent av de svarande var i åldern 23–30 år, 12 procent var 19–22 år, 12 procent 15–18 år och 24 procent 0–14 år. 88 procent av de svarande var tjejer och 12 procent var killar. Det gick även att välja annan könsidentitet som alternativ. Minderåriga som deltog har svarat tillsammans med målsman.

 

Läs rapporten från 2023 här: Unga Reumatiker-rapporten 2023

Läs rapporten från 2018 här: Unga Reumatiker-rapporten 2018

Unga Reumatiker-rapporten 2018 är genomförd med stöd av Pfizer.