Här kan du läsa sammanfattningar av ett urval forskningsartiklar om reumatism hos unga.

 

Detta är endast ett axplock av all forskning som finns.  Vill du läsa mer om forskning kan du hitta det hos Reumatikerförbundet på deras sida om forskningsprojekt de stödjer: reumatiker.se/forskning/alla-forskningsprojekt

Denna sida kommer uppdateras löpande med ny och relevant forskning.

JIA & Kost

A pilot study of possible anti-inflammatory effects of the specific carbohydrate diet in children with juvenile idiopathic arthritis Författare: Berntson L. Publicerad: Pediatric Rheumatology, 10 Juni 2021. Läs artikeln i sin helhet här: ped-rheum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12969-021-00577-3 Mag-/tarmkanalen utgör kroppens största immunologiska organ och det finns mycket forskning som ger stöd för att immunsystemet påverkas av vad vi äter. Det är en mycket vanlig fråga från föräldrar och barn om det finns någon kost som kan minska barnets ledinflammation och idag har vi inget bra svar på den frågan. Med den här artikeln beskrivs hur de första 15 barnen/ungdomarna i en studie om […]

JIA & Psykisk hälsa

The risk of depression and anxiety is not increased in individuals with juvenile idiopathic arthritis – results from the south-Swedish juvenile idiopathic arthritis cohort. Författare: Berthold E, Dahlberg A, Jöud A, Tydén H, Månsson B, Kahn F, Kahn R. Publicerad: Pediatric Rheumatology, 9 December 2022. Läs artikeln i sin helhet här: ped-rheum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12969-022-00765-9 Barn med kroniska sjukdomar sägs ha en ökad risk för psykiatriska sjukdomar. Få studier har undersökt denna risk hos patienter med juvenil idiopatisk artrit (JIA) och resultaten har varit motsägelsefulla. Denna studie är en longitudinell, populationsbaserad kohortstudie som syftar till att undersöka risken för depression och ångest hos […]

JIA, Nordisk långtidsstudie

Changing Patterns in Treatment, Remission Status, and Categories in a Long-Term Nordic Cohort Study of Juvenile Idiopathic Arthritis Författare: Glerup M, Arnstad E, Rypdal V, Peltoniemi S, Aalto K, Rygg M, Nielsen S, Fasth A, Berntson L, Nordal E, Herlin T. Publicerad: Arthritis Care & Research, 10 Januari 2022. Läs artikeln i sin helhet här: acrjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/acr.24857 Några nordiska barnreumatologer har forskat på barn med JIA i de nordiska länderna sedan 1996 och följt en grupp av 510 barn/ungdomar sedan de insjuknade i sin sjukdom. När projektet startade var målet att få med alla patienter i deltagande län som insjuknat under […]

Proteomik studie för inflammation och smärta

An explorative study on proteomic analyses related to infammation and pain in children with juvenile idiopathic arthritis. Författare: Elfving A, Harila‑Saari A, Nilsson L, Berntson L. Publicerad: BMC Pediatrics, 15 Juli 2023. Läs artikeln i sin helhet här: ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10349407/pdf/12887_2023_Article_4181.pdf Den smärta som många barn/ungdomar upplever trots att den reumatiska ledinflammationen verkar vara under kontroll är viktig att studera. Idag finns väldigt känsliga metoder för att mäta små proteiner som simmar i blodet när man har inflammation. Med en så kallad panel av proteiner kan man med en mycket liten mängd blod mäta många proteiner samtidigt som har med olika processer […]

JIA, Uveit

Identification of novel autoantigens as potential biomarkers in juvenile idiopathic arthritis associated uveitis Författare: Arve-Butler S, Mossberg A, Kahn F, Najibi SM, Berthold E, Król P, Månsson B, Kahn R. Publicerad: Frontiers in Pediatrics, 9 Januari 2023. Läs artikeln i sin helhet här: frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2022.1091308/full Många barn med juvenil idiopatisk artrit (JIA) har autoantikroppar som riktar sig mot cellkärnans komponenter (anti-nukleära antikroppar, ANA). ANA hos barn med JIA är kopplat till uveit, en inflammation i ögat som kan orsaka permanent synskada om den inte upptäcks och behandlas i tid. Men ANA-tester är varken tillräckligt specifika eller känsliga för att vara ett […]

JIA, behandling

Synovial monocytes contribute to chronic inflammation in childhood-onset arthritis via IL-6/STAT signalling and cell-cell interactions. Författare: Schmidt T, Dahlberg A, Berthold E, Król P, Arve-Butler S, Rydén E, Najibi SM, Mossberg A, Bengtsson AA, Kahn F, Månsson B, Kahn R. Publicerad: Frontiers in Immunology, 22 Maj 2023. Läs artikeln i sin helhet här: frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2023.1190018/full Vid barnreumatism (JIA) spelar de vita blodkropparna en nyckelroll i inflammatoriska processer. Tidigare forskning har visat att vissa vita blodkroppar i leden (synoviala monocyter) är aktiverade hos barn med oligoartikulär JIA. Det har varit oklart hur dessa celler påverkar sjukdomen och hur de får sina patologiska […]

JIA

Neutrophils Lose the Capacity to Suppress T Cell Proliferation Upon Migration Towards Inflamed Joints in Juvenile Idiopathic Arthritis. Författare: Arve-Butler S, Mossberg A, Schmidt T, Welinder C, Yan H, Berthold E, Król P, Kahn R. Publicerad: Frontiers in Immunology, 13 Januari 2022. Läs artikeln i sin helhet här: frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.795260/full I inflammerade leder är vissa vitablodkroppar, neutrofiler, rikligt förekommande i ledvätskan. I oligoartikulär juvenil idiopatisk artrit (JIA) har neutrofiler i ledvätskan nedsatta funktioner och förändrad fenotyp. Vi ville se om dessa förändringar kan påverka det immunreglerande samspelet mellan neutrofiler och T-celler, vilka är viktiga för utvecklandet av autoimmunitet. I denna studie […]

JIA, Tidig ålder

Normal neonatal TREC and KREC levels in early onset juvenile idiopathic arthritis Författare: Gudmundsdottir J, Thorgeirsdottir S, Lundbäck V, Göngrich C, Lingman Framme J, Kindgren E, Rydenman K, Ludviksson B R, Bjarnadottir H, Runarsdottir S, Nilsson S, Zetterström R, Ekwall O, Lindgren S. Publicerad: Clinical Immunology, April 2023. Läs artikeln i sin helhet här: sciencedirect.com/science/article/pii/S1521661623000566 Barn som får barnreumatism tidigt i livet har samma förmåga att bilda lymfocyter som andra barn vid födseln. Juvenil idiopatisk artrit (JIA), eller barnreumatism, är den vanligaste reumatiska sjukdomen som drabbar barn. Man vet inte vad som orsakar barnreumatism men som vid andra autoimmuna sjukdomar […]

JIA, oligoartikulär

Synovial fluid neutrophils in oligoarticular juvenile idiopathic arthritis have an altered phenotype and impaired effector functions Författare: Arve-Butler S, Schmidt T, Mossberg A, Berthold E, Gullstrand B, Bengtsson AA, Kahn F, Kahn R. Publicerad: Arthritis Research & Therapy, 9 April 2021. https://arthritis-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13075-021-02483-1 Neutrofilen är de vanligaste immuncellen i synovialvätskan i inflammerade leder hos barn med oligoartikulär juvenil idiopatisk artrit (JIA). Trots detta är det väldigt lite känt om neutrofilens funktion i leden och om de bidrar till sjukdomens uppkomst. Denna studie syftade till att karakterisera neutrofilen och dess funktionen i synovialvätskan hos barn med oligoartikulär JIA. Neutrofiler i synovialvätska var […]

JIA och delaktighet vid sjukvårdsbesök

How children with juvenile idiopathic arthritis view participation and communication in healthcare encounters: a qualitative study Författare: Lundberg V, Eriksson C, Lind T, Coyne I. Publicerad: BioMed Central, 2021. Vol. 19, nr 1, artikel-id 156, 2 november 2021 Läs artikeln i sin helhet här: umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?language=sv Barn och ungdomars delaktighet vid vårdbesök Barn, ungdomar och unga vuxna som lever med barnreumatism (JIA), och föräldrar till barn med JIA deltog under åren 2017 till 2019 i separata workshops. Syftet med studien var att utforska vad som underlättar för barn och ungdomar att kommunicera sina upplevda problem och att vara delaktiga vid sjukvårdsbesök. […]