JIA, Tidig ålder
Normal neonatal TREC and KREC levels in early onset juvenile idiopathic arthritis

Författare: Gudmundsdottir J, Thorgeirsdottir S, Lundbäck V, Göngrich C, Lingman Framme J, Kindgren E, Rydenman K, Ludviksson B R, Bjarnadottir H, Runarsdottir S, Nilsson S, Zetterström R, Ekwall O, Lindgren S.

Publicerad: Clinical Immunology, April 2023.
Läs artikeln i sin helhet här: sciencedirect.com/science/article/pii/S1521661623000566

Barn som får barnreumatism tidigt i livet har samma förmåga att bilda lymfocyter som andra barn vid födseln.

Juvenil idiopatisk artrit (JIA), eller barnreumatism, är den vanligaste reumatiska sjukdomen som drabbar barn. Man vet inte vad som orsakar barnreumatism men som vid andra autoimmuna sjukdomar uppstår en obalans av immunsystemets reglering, med följden att kroppsegna vävnader angrips av immunförsvaret. Lymfocyter är en typ av vita blodkroppar som är viktiga för immunsystemets reglering och funktioner. De två vanligaste typerna av lymfocyter är T- och B-celler. Vid barnreumatism och vissa andra autoimmuna sjukdomar har man noterat låga nivåer av nybildade T-celler. Detta skulle kunna bero på sjukdomen i sig, men också vara en underliggande orsak till sjukdomen. B-celler bildar antikroppar, och är också viktiga i sjukdomsbilden vid autoimmuna sjukdomar.

Vi undrade om det fanns tecken till påverkad nybildning av T- och/eller B-celler redan vid födseln hos barn som får barnreumatism tidigt i livet. Vi undersökte detta genom att analysera markörer för nybildade T-celler (TRECs) och B-celler (KRECs) i det prov som togs i samband med födseln och sedan finns sparat, PKU-provet. Numera mäter man TRECs och ibland KRECs i PKU-provet från alla nyfödda barn för att tidigt upptäcka de som har en svår immunbrist. Även om vi inte misstänkte att barnen hade såpass låga nivåer undrade vi i alla fall om det kunde finnas någon skillnad.

I studien deltog 156 barn som fått barnreumatism senast vid 6 års ålder, 123 från Västsverige och 33 från Island. Som jämförelse analyserades prover från dubbelt så många jämnåriga barn, vars prover sparats på samma sätt. Vi fann att nivåerna inte skilde sig mellan barn med barnreumatism och de om inte fick sjukdomen. Nivåerna var också lika oavsett om alla barn analyserades tillsammans eller pojkar och flickor var för sig. Det hade inte heller någon betydelse hur tidigt i livet man fick barnreumatism.

Vi konstaterar att barn som tidigt i livet drabbas av barnreumatism har samma förmåga som andra barn att bilda nya T- och B-celler vid födseln. Detta är den första studie som undersöker förmågan att bilda T- och B-celler hos personer som senare drabbas av en autoimmun sjukdom.