Riksstämman är Unga Reumatikers högsta beslutande organ. På Riksstämman fattas beslut om vilken inriktning och verksamhet Unga Reumatiker ska bedriva, om Unga Reumatikers ekonomi och vilka personer som ska leda Unga Reumatiker framöver.

På Riksstämman deltar ombud från Unga Reumatikers regioner. Även riksstyrelsen deltar som ombud på Riksstämman. Ombuden fattar bland annat beslut om verksamhetsinriktning, stadgar, intressepolitiskt program och rambudget. Ombuden utser också en ny riksstyrelse, valberedning och föreningsrevisorer.

Unga Reumatiker har ordinarie Riksstämma vartannat år. Nästa ordinarie Riksstämma äger rum den 18-20 november 2022 på Viskadalensfolkhögskola utanför Borås.

Är du ombud och ska anmäla dig till Riksstämman?
– Mer information kommer

Har du en idé eller ett förslag som du vill skicka till Riksstämman? Skriv en motion och skicka in den innan 8 september 2022.
– Mer information kommer

Är du medlem och vill kandidera till nationella förtroendeuppdrag, exempelvis riksstyrelsen? Valberedningen kommer inom kort publicera ett formulär där du kan kandidera eller nominera någon du tycker borde söka till riksstyrelsen! Sista dagen att skicka in nomineringar eller kandidera till något av de nationella förtroendeuppdragen är 5/9 2022
Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta valberedningen på [email protected]