Unga Reumatiker är en demokratisk organisation, det betyder att alla medlemmar kan vara med och forma vilka vi är, vad vi ska tycka och göra. För att det ska vara möjligt genomför våra fem regioner varje år ett årsmöte och vi genomför vartannat år en riksstämma där varje region får skicka ett antal ombud.

Alla medlemmar i Unga Reumatiker kan säga till sin region att de vill vara med på riksstämman och ha chansen att bli vald till ombud. Det är ombuden som representerar alla medlemmar från sin region och är de som fattar beslut på riksstämman tillsammans med riksstyrelsen. Riksstämman är Unga Reumatikers högsta beslutande organ.

För att alla ska ha möjligheten att delta är det gratis att delta på riksstämman, det betyder att Unga Reumatiker står för kostnaderna för resa, boende och mat under helgen. På riksstämman närvarar också Unga Reumatikers valberedning och föreningsrevisorer, Reumatikerförbundet har rätt att utse en representant som deltar på riksstämman.

 

Riksstämman är uppdelad i tre olika delar:

Formalia – hur riksstämman går till, vilka som kommer leda och dokumentera vad vi beslutar på riksstämman samt vilka gemensamma spelregler vi ska förhålla oss till. Det är här formerna för riksstämman beslutas om för att alla ska ha samma möjlighet att vara med och påverka.

Föregående år – en tillbaka blick på vad vi gjort sedan den tidigare riksstämman genom att gå igenom verksamhets- och ekonomisk berättelserna för föregående år.

Kommande år – här diskuterar och beslutar ombuden vad Unga Reumatiker ska göra och tycka samt vilka som ska representera organisationen till nästa riksstämma.  Ombuden fattar bland annat beslut om verksamhetsinriktning, stadgar, intressepolitiskt program och rambudget. 

 

I år är riksstämman den 25 till 27 oktober i Karlstad.

 

Viktiga datum inför riksstämman

11 augusti: Deadline kandidera/nominera till RS

13 augusti: Digital motionsstuga kl. 18-20

18 augusti: Sista dagen för regionerna att anmäla ombud

25 augusti: Sista dagen att skicka in motioner

10 oktober: Digital ombudsskola

25-27 oktober: Riksstämma

 

Sök redan nu: Var med och ta ansvar för Unga Reumatiker

Genom att vara med i riksstyrelsen får du möjlighet att påverka din och andra unga reumatikers vardag. På riksstämman kommer ombuden välja ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare till riksstyrelsen. Även revisorer som granskar styrelsen och en valberedning som föreslår en ny styrelse till nästa riksstämma kommer väljas.

För att kunna bli en del av riksstyrelsen måste du vara över 18 år, vara medlem i Unga Reumatiker och dela våra värderingar samt vara fri från betalningsanmärkningar. Är du intresserad av något av de olika uppdragen eller vill tipsa valberedningen om någon som du tycker borde väljas kan du göra det genom att fylla i formuläret: https://forms.office.com/e/Q09pRMKFD3. Sök eller skicka in din nominering så snart som möjligt, dock senast 11 augusti!

 

Ordförande

Ordföranden kommer i genomsnitt lägga 6-8 timmar på uppdraget per vecka över tid.

Ordförandes roll är att:

 • Leda styrelsen under och mellan möten.
 • Representera organisationen internt och externt.
 •   Ha tät kontakt med Generalsekreteraren.
Vice ordförande

Vice ordföranden kommer i genomsnitt lägga 4-6 timmar på uppdraget per vecka över tid.

Vice ordförandes roll är att:

 • Vara med i ett arbetsutskott tillsammans med ordförande.
 • Förbereda inför och vara sekreterare under möten.
 • Hoppa in när inte ordförande kan delta.
Ledamot/ersättare

Ledamöter kommer i genomsnitt lägga 2-4 timmar på uppdraget per vecka över tid.

Ledamöters roll är att:

 • Läsa handlingar inför och komma förberedda på möten.
 • Delta aktivt på möten.
 • Arbeta med tilldelade uppgifter mellan möten.
Revisor

Som revisor är du med och granskar beslut, bokföring och bokslut.

 

Vill du vara med på riksstämman? Är du ett av regionernas ombud?

Den 10 oktober kommer vi ha en utbildning för alla ombud där vi går igenom hur riksstämman går till och vad det innebär att vara ombud. Är du intresserad av att vara ett av din regions ombud på riksstämman 25–27 oktober? Kontakta din region och säg att du vill vara ombud. Det är begränsat antal platser så hör av dig i god tid, gärna så snart som möjligt innan 1 augusti.

Kontakta din region:

Unga Reumatiker Region Väst

Regionvast@ungareumatiker.se

Unga Reumatiker Region Mitt

Regionmitt@ungareumatiker.se

Unga Reumatiker Region Öst

Regionost@ungareumatiker.se

Unga Reumatiker Region Norr

Regionnorr@ungareumatiker.se

Unga Reumatiker Region Syd

Regionsyd@ungareumatiker.se

 

Har du en idé eller ett förslag för hur fler unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar?

Alla medlemmar i Unga Reumatiker har möjlighet att lämna in förslag och idéer som riksstämman fattar beslut om. Det betyder att du som medlem kan vara med och påverka vad Unga Reumatiker ska göra och tycka.

Så här går du till väga att skriva ett förslag till stämman:

 1. Kom på en idé eller ett förslag. Börja med att hitta en idé eller ett förslag på något som Unga Reumatiker kan göra eller tycka.
 2. Ge en bakgrund. Koppla ditt förslag till ett problem eller en utmaning. Genom att ge en bakgrund ger du fler möjligheten att förstå vad det är du vill och varför det är viktigt att göra något åt det. Bakgrunden behöver inte vara ett visst antal tecken men försök att hålla förslaget på mindre än en A4a. Avsluta med att skriva ”därför föreslår jag”.
 3. Punktlista. Sammanfatta dina förslag i en punktlista där varje punkt börjar med ”att”. Stämman tar ställning till punkterna i förslaget, därför är det viktigt att de är välformulerade.

Vill du bolla idéer med andra eller ha hjälp att formulera ditt förslag är du varmt välkommen att delta på den digitala motionsstugan 13 augusti. Motionsstugan kommer hållas på Unga Reumatikers Discord-server kl. 18-20, alla medlemmar är välkomna att vara med!

Har du skrivit ett förslag skickar du in det genom att mejla riksstyrelsen@ungareumatiker.se och döp mejlet till ”Motion”. Sista dagen att skicka in förslag är 25 augusti.

 

Vem borde tilldelas Hederssköldpaddan?

Nu kan du som medlem vara med att nominera personer och organisationer till våran hedersutmärkelse: Hederssköldpaddan

Som medlem har du möjlighet att vara med att lyfta upp andra unga reumatiker som har varit en otrolig förebild för dig eller andra personer som bidragit till utvecklingen för organisationen.

Krav för nominering är:

 1. Hen har jobbat för att främja Unga Reumatiker som organisation
 2. Varit en otrolig förebild för dig/andra (Kan avse en medlem eller anställd)

Du nominerar genom att fylla i formuläret via länken här nedan och kan göra det fram till 31 juli. https://forms.office.com/e/0SsZM5Qs0v