Riksstämman är Unga Reumatikers högsta beslutande organ.

Unga Reumatiker har ordinarie Riksstämma vartannat år. Nästa Riksstämma är den 17-19 maj 2019 på Strömbäcks Folkhögskola utanför Umeå.

Är du ombud och ska anmäla dig till Riksstämman? Här hittar du anmälningsformuläret.

Är du medlem och vill kandidera till nationella förtroendeuppdrag, exempelvis riksstyrelsen? Här hittar du valberedningens frågeformulär.