Riksstämman är Unga Reumatikers högsta beslutande organ. På Riksstämman fattas beslut om vilken inriktning och verksamhet Unga Reumatiker ska bedriva, om Unga Reumatikers ekonomi och vilka personer som ska leda Unga Reumatiker framöver.


På Riksstämman deltar ombud från Unga Reumatikers regioner och lokala arbetsgrupper. Även riksstyrelsen deltar som ombud på Riksstämman. Ombuden fattar bland annat beslut om verksamhetsinriktning, stadgar, intressepolitiskt program och rambudget. Ombuden utser också en ny riksstyrelse, valberedning och föreningsrevisorer.

Unga Reumatiker har ordinarie Riksstämma vartannat år. Nästa ordinarie Riksstämma äger rum den 20-22 november 2020 på Kärsögården utanför Stockholm.

Är du ombud och ska anmäla dig till Riksstämman? Här hittar du anmälningsformuläret.

Är du medlem och vill kandidera till nationella förtroendeuppdrag, exempelvis riksstyrelsen? Här hittar du valberedningens frågeformulär.