Efter förra årets succé anordnar Unga Reumatiker under 2018 ett rekreationsläger för unga vuxna som vänder sig till våra medlemmar i åldern 20–32 år. Vi samlas under fyra dagar fyllda av gemenskap, föreläsningar, samtal och aktiviteter för att ge verktyg till bättre fysisk, psykisk, social och sexuell hälsa.

Lägret äger rum på Sätra Brunn utanför Sala den 23–26 augusti. Kostnad för lägret är 500 kronor och då ingår resor, boende, mat och samtliga föreläsningar och aktiviteter.

Medlemskap i Unga Reumatiker och Reumatikerförbundet krävs för att delta.

Anmälan stängde den 1 juli.