Under sommaren anordnar Unga Reumatiker vårt populära rekreationsläger för unga vuxna! Under fyra dagar samlas vi i Stockholm för att ta del av gemenskap, föreläsningar, samtal och aktiviteter som ger verktyg till bättre fysisk, psykisk, social och sexuell hälsa.

Lägret vänder sig till medlemmar i åldern 20-30 år. Du behöver vara medlem i Unga Reumatiker och betalat medlemsavgiften för det aktuella året för att kunna delta på lägret. 

Har du frågor kan du kontakta vårt kansli på: [email protected] eller ringa oss på 08-6058270

Anmälan för unga vuxna-lägret 2022 är stängd.
Mer information om och anmälanr n
ästa års läger kommer våren 2023