Under 2019 anordnar Unga Reumatiker återigen vårt populära rekreationsläger för unga vuxna, som vänder sig till våra medlemmar i åldern 20–32 år. Vi samlas under fyra dagar fyllda av gemenskap, föreläsningar, samtal och aktiviteter för att ge verktyg till bättre fysisk, psykisk, social och sexuell hälsa.

Lägret äger rum på Tollare Folkhögskola på Värmdö utanför Stockholm den 22–25 augusti. Kostnad för lägret är 500 kronor och då ingår resor, boende, mat och samtliga föreläsningar och aktiviteter.

Medlemskap i Unga Reumatiker krävs för att delta.

Anmälan stängde den 23 juni.