En lokal arbetsgrupp kan skapa mötesplatser och lokala aktiviteter för medlemmar i Unga Reumatiker runt om i landet. Lokala arbetsgrupper ligger under en regionstyrelse.

Alla medlemmar inom Unga Reumatiker kan starta en lokal arbetsgrupp!

För tillfället finns inte några lokala arbetsgrupper inom Unga Reumatiker. Är du intresserad av att starta upp en lokal arbetsgrupp på din ort? Kontakta din regionstyrelse för mer information.