Unga Reumatiker är en ideell organisation som arbetar aktivt för barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom. Våra medlemmar är i åldern 0-30 år. Vi finns för att alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar.

Vi driver opinion och påverkansarbete för unga reumatikers rättigheter i samhället, hälso- och sjukvård, skola, utbildning, arbetsliv och forskning. Vi anordnar nationella småbarnsläger, barnläger, ungdomsläger och rekreationsläger för unga vuxna. Våra regioner och lokala arbetsgrupper arrangerar aktiviteter. Nationella arbetsgrupper arbetar med ett specifikt intresseområde. Våra stödkompisar peppar och stöttar enskilda medlemmar och föreläser för skolklasser. Våra patientrepresentanter arbetar med vården och beslutsfattare.

Med vår forskningsfond Unga Reumatikerfonden arbetar vi med insamling och utdelning till klinisk forskning som rör reumatisk sjukdom hos barn, ungdomar och unga vuxna.

Vi är en del av patientrörelsen, funktionsrättsrörelsen och ungdomsrörelsen. Vi är en fristående organisation men har nära samarbete med Reumatikerförbundet och driver gemensamma frågor och projekt.

Vår vision


Alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar.

Vårt uppdrag

  • Skapa mötesplatser för barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom och deras närstående.
  • Sprida information och kunskap om reumatiska sjukdomar hos barn, ungdomar och unga vuxna.
  • Verka för att forskning som rör reumatiska sjukdomar hos barn, ungdomar och unga vuxna ökar.
  • Driva barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdoms perspektiv i vården.
  • Driva opinion och verka för barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdoms rättigheter.

Unga Reumatiker är en demokratisk, ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden, och arbetar utifrån demokratiska, feministiska, normkritiska, antifunkofobiska och antirasistiska principer.

Nyhetsbrev

Följ vårt arbete genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev!