Stöd oss som företag

Unga Reumatiker är en ideell organisation som arbetar för att barn och unga med reumatisk sjukdom ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar. Detta gör vi genom att skapa mötesplatser, sprida kunskap, driva opinion och bidra till forskning. Som ideell organisation är vi inte vinstdrivande och är beroende av bidrag och gåvor för att kunna bedriva verksamhet. Vi får statsbidrag, söker finansiering från stiftelser och fonder, tar emot gåvor från privatpersoner men också företag. Vi är väldigt tacksamma för alla som bidrar till att vi kan fortsätta vårt uppdrag att vara den självklara mötesplatsen och aktören representerad i alla forum och vara en stark röst för unga med reumatisk sjukdom.  

Vill ni vara med och bidra till att skapa en gemenskap och ett sammanhang för unga reumatiker? Läs mer nedan hur ni som företag kan bidra!  

Företagsgåva 

Genom att skänka en företagsgåva bidrar ni till att fler unga reumatiker kan delta, engagera sig, känna livsglädje och uppfylla sina drömma!  Vi tar tacksamt emot företagsgåvor till vår verksamhet eller forskningsfond.

Verksamhet

Vill du och ditt företag bidra med en gåva till vår verksamhet kan ni göra det genom Swish eller bankgiro. Genom att skänka en gåva till vår verksamhet bidrar ni till att vi kan ha läger för alla åldrar, ge medlemmar en stödkompis, ha unga patienter representerade i olika samverkansråd, utbilda engagerade medlemmar, sprida kunskap, driva opinion och massa mer.  

Er gåva gör att vi kan fortsätta vara den självklara mötesplatsen och aktören representerad i alla forum och vara en stark röst för unga med reumatisk sjukdom! 

Skicka er gåva via Swish på 123 451 34 79 eller via bankgiro: 5969-2640.

Forskning

Vill du och ditt företag bidra med en gåva till vår forskningsfond kan ni göra det genom Swish eller plusgiro. Genom Unga Reumatikers forskningsfond arbetar vi med insamling och utdelning till klinisk forskning som rör reumatiska sjukdomar hos barn, ungdomar och unga vuxna. Reumatisk sjukdom kan bero på ärftliga omständigheter men det behövs ytterligare, hittills okända, faktorer för att utlösa reumatisk sjukdom.

Er gåva gör att vi kan fortsätta den medicinska utvecklingen, få ny kunskap och olika behandlingar för att få bättre förutsättningar och prognoser för framtiden.

Skicka er gåva via Swish på 123  901 70 47 eller via PlusGiro: 90 17 04-7. 

 

Här hittar du länken till formuläret för att fylla i dina kontaktuppgifter för tackbrev, återrapportering och möjligheten att välja område.  

För alla företagsgåvor över 5 000 kronor skickar vi ut ett fysiskt eller digitalt tackbrev för gåvan. När vi mottagit er gåva får ni ett tackbrev skickat till angiven (mejl)adress efter ni fyllt i formuläret.  

För företagsgåvor över 50 000 kronor får ni återrapportering och möjlighet att välja vilket område ni vill bidra till; mötesplatser, kunskap, opinion eller forskning. Detta görs i formuläret. Det går även bra att bidra till verksamheten i stort. Områden att välja mellan: 

Genom att välja området mötesplatser bidrar ni till att vi kan ha läger för alla åldrar, ge medlemmar en stödkompis, ha aktiviteter runt om i landet och engagera fler medlemmar. Vi jobbar bland annat för att sänka deltagaravgifterna för att tillgängliggöra våra läger för alla!

Genom att välja området kunskap kan vi utbilda engagerade medlemmar, sprida kunskap och öka medvetenheten om reumatiska sjukdomar genom informationskampanjer och föreläsningar. Vi kan också fortsätta att öka kunskapen om unga patienter i vården genom våra patientrepresentanter och vara den självklara aktören representerad i alla forum för unga med reumatisk sjukdom. 

Genom att välja området opinion kan vi stoppa funkofobin genom påverkansarbete och fortsätt spridning av budskapet om nolltolerans mot diskriminering och att en tillgänglig värld för alla är möjlig. Vi kan fortsätta att vara stark röst för unga med reumatisk sjukdom!  

Genom att välja området forskning kan vi arbetar med insamling och utdelning till klinisk forskning som rör reumatiska sjukdomar hos barn, ungdomar och unga vuxna genom vår forskningsfond. Utdelning sker i samråd med Reumatikerförbundets vetenskapliga nämnd. Unga Reumatikers forskningsfond är ett 90-konto som innehas av Riksorganisationen Unga Reumatiker, vilket innebär att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. 

Vid frågor, kontakta [email protected]  

Pro bono och övriga samarbeten 

Vi är öppna för olika typer av samarbeten för att hålla nere våra kostnader. Har ni en idé på hur vi kan samverka? Hör gärna av er till [email protected] 

Unga Reumatikerfonden bildades 1999, och bytte 2019 namn till Unga Reumatikers forskningsfond. Utdelning sker i samråd med Reumatikerförbundets vetenskapliga nämnd.

Unga Reumatikers forskningsfond är ett 90-konto som innehas av Riksorganisationen Unga Reumatiker, vilket innebär att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.