Unga Reumatiker har tagit fram informationsmaterial för att öka förståelsen och kunskapen om hur det är att leva med reumatisk sjukdom som barn, ungdom och ung vuxen. Vi skickar ut informationsmaterial kostnadsfritt till personal inom vården och skolan, och självklart till våra medlemmar. Här kan du läsa mer om vårt nuvarande informationsmaterial, ladda ner materialet digitalt eller beställa material.

 

”Vi är inte vår sjukdom”

Vår tryckta version av Unga Reumatiker-rapporten, resultatet av en nationell undersökning bland Unga Reumatikers medlemmar. I rapporten lyfter vi de mest aktuella områdena som unga reumatiker själva anser behöver förbättras eller förändras inom vård, skola, arbetsliv och samhället i stort.

 

”Alla lika, alla olika”

Vår diagnosspecifika informationsbroschyr om Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA), även kallat barnreumatism. Broschyren tar upp olika typer av JIA, symptom, behandling och andra tips och råd. Medlemmar och närstående vuxna medverkar i intervjuer och delar med sig av sina erfarenheter av JIA.

 

”Att bilda familj”

Vår bok om familjeplanering och familjebildning med reumatisk sjukdom. Medlemmar medverkar i boken och berättar om sina tankar och upplevelser av att bli föräldrar eller funderingar kring det. Boken tar också upp fakta om ärftlighet, läkemedel, IVF och annat som är bra att känna till.

 

”Om Unga Reumatiker”

Vår nya broschyr om Unga Reumatiker, var vi finns och hur du kan engagera dig!  Finns som interaktiv broschyr att ladda ner från hemsidan. Kommer att finnas på mottagningar runt om i landet. Om du vill ha den på din närmsta mottagning kan du mejla oss på kansliet@ungareumatiker.se, så tar vi det därifrån.

 

För att beställa material, fyll i det här formuläret. Här nedanför kan du också ladda ner broschyrerna i pdf-format.