JIA, behandling
Synovial monocytes contribute to chronic inflammation in childhood-onset arthritis via IL-6/STAT signalling and cell-cell interactions.

Författare: Schmidt T, Dahlberg A, Berthold E, Król P, Arve-Butler S, Rydén E, Najibi SM, Mossberg A, Bengtsson AA, Kahn F, Månsson B, Kahn R.

Publicerad: Frontiers in Immunology, 22 Maj 2023.
Läs artikeln i sin helhet här: frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2023.1190018/full

Vid barnreumatism (JIA) spelar de vita blodkropparna en nyckelroll i inflammatoriska processer. Tidigare forskning har visat att vissa vita blodkroppar i leden (synoviala monocyter) är aktiverade hos barn med oligoartikulär JIA. Det har varit oklart hur dessa celler påverkar sjukdomen och hur de får sina patologiska egenskaper. Därför har vi undersökt hur synoviala monocyter är påverkade, får sina karakteristiska drag, och om dessa mekanismer kan användas för att skräddarsy behandling.

Resultaten visade att synoviala monocyter hade förändringar i funktion med både inflammatoriska och reglerande egenskaper. Till exempel hade de en ökad förmåga att aktivera immunceller, men också ökad förmåga till att städa upp döda cellrester. Vi identifierade IL-6/JAK/STAT-signalering som den huvudsakliga signalvägen som aktiverades av synovialvätskan, och den var också ansvarig för de flesta av de inducerade egenskaperna. Graden av IL-6-driven aktivering hos monocyter i synovialvätskan återspeglades i nivåerna av cirkulerande cytokiner och delade patienterna in i två grupper med låg lokal och systemisk inflammation och hög sådan inflammation.

Slutsatsen är att synoviala monocyter hos barn med oligoartikulär JIA bidrar till kronisk inflammation genom att driva på immunreaktioner. Dessa resultat tyder på att monocyter har en roll i sjukdomens uppkomst och betonar vikten av att rikta in behandlingen mot IL-6/JAK/STAT-signalvägen för att återställa balansen i lederna hos denna grupp patienter.