JIA
Neutrophils Lose the Capacity to Suppress T Cell Proliferation Upon Migration Towards Inflamed Joints in Juvenile Idiopathic Arthritis.

Författare: Arve-Butler S, Mossberg A, Schmidt T, Welinder C, Yan H, Berthold E, Król P, Kahn R.

Publicerad: Frontiers in Immunology, 13 Januari 2022.
Läs artikeln i sin helhet här: frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2021.795260/full

I inflammerade leder är vissa vitablodkroppar, neutrofiler, rikligt förekommande i ledvätskan. I oligoartikulär juvenil idiopatisk artrit (JIA) har neutrofiler i ledvätskan nedsatta funktioner och förändrad fenotyp. Vi ville se om dessa förändringar kan påverka det immunreglerande samspelet mellan neutrofiler och T-celler, vilka är viktiga för utvecklandet av autoimmunitet.

I denna studie analyserades den hämmande effekten av neutrofiler från blod och ledvätska hos barn med oligoartikulär JIA, på aktiverade T-celler. Neutrofiler från blodet hämmade T-cellproliferation, medan neutrofiler från ledvätskan hos flera patienter inte gjorde det. Denna avsaknad av T-cellhämning verkade bero på förändringar som sker när neutrofilen vandrar från blod till led. Hämningen av T-celler var delvis beroende av reaktiva syreföreningar (ROS). En analys av alla proteiner som vinns i neutrofilerna identifierade förändringar som är relaterade till neutrofilers ROS-produktion och degranulering, samt biologiska processer som involverar proteintransport, cell-cell-kontakt och inflammation.

Sammanfattningsvis har neutrofiler i ledvätska hos barn med JIA nedsatt förmåga att hämma aktiverade T-celler, vilket kan bero på minskad syreproduktion och förändringar i proteiner relaterade till cell-cell-kontakt och inflammation. Bristen på T-cellhämning av neutrofiler i ledvätska kan bidra till lokal inflammation och autoimmuna reaktioner.