JIA, Nordisk långtidsstudie
Changing Patterns in Treatment, Remission Status, and Categories in a Long-Term Nordic Cohort Study of Juvenile Idiopathic Arthritis

Författare: Glerup M, Arnstad E, Rypdal V, Peltoniemi S, Aalto K, Rygg M, Nielsen S, Fasth A, Berntson L, Nordal E, Herlin T.

Publicerad: Arthritis Care & Research, 10 Januari 2022.
Läs artikeln i sin helhet här: acrjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/acr.24857

Några nordiska barnreumatologer har forskat på barn med JIA i de nordiska länderna sedan 1996 och följt en grupp av 510 barn/ungdomar sedan de insjuknade i sin sjukdom. När projektet startade var målet att få med alla patienter i deltagande län som insjuknat under andra halvan av 1997 och hela 1998 för att förstå hur vanligt det är med sjukdomens olika undergrupper i befolkningen och följa dem över tid. I Sverige deltog 124 patienter, ca ¼ av alla deltagare i studien.

Efter 8 respektive 15-18 år gjordes flera delstudier. Den här delstudien är gjord 15-18 år efter debut av sjukdomen och artikeln beskriver hur det har gått för deltagarna under den tiden. Ca 60% av patienterna var utan medicinsk behandling 8 år efter insjuknandet jämfört med 70% efter 15-18 år, men andelen patienter vars sjukdom hade gått i så kallad remission utan behandling var drygt 50% både efter 8 och 15-18 års sjukdom. Med remission utan behandling menas att man är helt utan tecken eller symtom på sin ledsjukdom under minst två år utan långverkande antireumatisk behandling.

Studien visade också att om sjukdomen var i remission utan behandling 8 år efter debut var sannolikheten stor att det fortsatte så under de kommande ca 10 åren och tvärtom om sjukdomen var fortsatt aktiv 8 år efter debut.