Proteomik studie för inflammation och smärta
An explorative study on proteomic analyses related to infammation and pain in children with juvenile idiopathic arthritis.

Författare: Elfving A, Harila‑Saari A, Nilsson L, Berntson L.

Publicerad: BMC Pediatrics, 15 Juli 2023.
Läs artikeln i sin helhet här: ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10349407/pdf/12887_2023_Article_4181.pdf

Den smärta som många barn/ungdomar upplever trots att den reumatiska ledinflammationen verkar vara under kontroll är viktig att studera. Idag finns väldigt känsliga metoder för att mäta små proteiner som simmar i blodet när man har inflammation.

Med en så kallad panel av proteiner kan man med en mycket liten mängd blod mäta många proteiner samtidigt som har med olika processer och olika celler i kroppen att göra. Eftersom inflammation engagerar många delar av kroppen, även nervceller som är inblandade i smärta, använde vi en panel för att mäta inflammation där även proteiner från nervsystemet ingår.

Med den här studien ville vi se om hur mönstret av proteiner vid hög och låg grad av inflammation skulle se ut hos barn med JIA och om det fanns någon skillnad mot friska barn. Vi ville också se om något av proteinerna i första hand såg ut att ha med barnets/ungdomens grad av smärta att göra, inte graden av reumatisk inflammation.

I panelen ingick 92 proteiner. Vi hittade tydliga skillnader mellan barn med JIA och friska barn. Vi hittade också 18 proteiner som hade direkt koppling till grad av inflammation och 3 proteiner som hade koppling till grad av smärta, ett av dem till grad av smärta men inte till grad av inflammation. Den här studien där bara 51 barn med JIA deltog, utgör ett första experiment för att ge oss vägledning hur vi ska fortsätta vår forskning för att se om resultaten stämmer och om de i en framtid kan användas i vårt arbete med patienter.