JIA, oligoartikulär
Synovial fluid neutrophils in oligoarticular juvenile idiopathic arthritis have an altered phenotype and impaired effector functions

Författare: Arve-Butler S, Schmidt T, Mossberg A, Berthold E, Gullstrand B, Bengtsson AA, Kahn F, Kahn R.

Publicerad: Arthritis Research & Therapy, 9 April 2021. https://arthritis-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13075-021-02483-1

Neutrofilen är de vanligaste immuncellen i synovialvätskan i inflammerade leder hos barn med oligoartikulär juvenil idiopatisk artrit (JIA). Trots detta är det väldigt lite känt om neutrofilens funktion i leden och om de bidrar till sjukdomens uppkomst. Denna studie syftade till att karakterisera neutrofilen och dess funktionen i synovialvätskan hos barn med oligoartikulär JIA.

Neutrofiler i synovialvätska var aktiverade, vilket kännetecknades av ökade nivåer av CD66b och CD11b. En stor andel av neutrofilerna i synovialvätska uttryckte CD206, en markör som vanligtvis inte uttrycks av neutrofiler, utan av monocyter, makrofager och dendritiska celler.

Neutrofiler i den inflammerade leden vid oligoartikulär JIA var förändrade både när det gäller fenotyp och funktion. Neutrofiler i synovialvätska var aktiverade, hade en åldrad fenotyp samt egenskaper som liknande monocyter. Neutrofilerna hade nedsatt fagocytos och minskad frisättning av fria syreradikaler. Vi spekulerar att dessa förändringar hos neutrofiler kan spela en roll i den långvariga ledinflammation som ses i JIA.