JIA & Psykisk hälsa
The risk of depression and anxiety is not increased in individuals with juvenile idiopathic arthritis – results from the south-Swedish juvenile idiopathic arthritis cohort.

Författare: Berthold E, Dahlberg A, Jöud A, Tydén H, Månsson B, Kahn F, Kahn R.

Publicerad: Pediatric Rheumatology, 9 December 2022.
Läs artikeln i sin helhet här: ped-rheum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12969-022-00765-9

Barn med kroniska sjukdomar sägs ha en ökad risk för psykiatriska sjukdomar. Få studier har undersökt denna risk hos patienter med juvenil idiopatisk artrit (JIA) och resultaten har varit motsägelsefulla. Denna studie är en longitudinell, populationsbaserad kohortstudie som syftar till att undersöka risken för depression och ångest hos barn med ledinflammation i södra Sverige.

Under studieperioden, som sträckte sig från 1998 till 2019, diagnostiserades 93 (14,5%) av individerna i JIA-gruppen med depression, och 111 (17,3%) med ångest. Motsvarande siffror bland referensgruppen var 474 (14,8%) med depression och 557 (17,4%) med ångest. Risken för depression var 1,1 (95% konfidensintervall 0,9 – 1,5) hos kvinnliga patienter och 0,8 (95% konfidensintervall 0,5 – 1,4) hos manliga patienter, medan risken för ångest var 1,2 (95% konfidensintervall 0,9 – 1,5) hos kvinnor och 0,6 (95% konfidensintervall 0,4 – 1,1) hos män.

Slutsatser: Individer med JIA har inte ökad risk att bli diagnostiserade med depression eller ångest jämfört med andra unga.