JIA & Kost
A pilot study of possible anti-inflammatory effects of the specific carbohydrate diet in children with juvenile idiopathic arthritis

Författare: Berntson L.

Publicerad: Pediatric Rheumatology, 10 Juni 2021.
Läs artikeln i sin helhet här: ped-rheum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12969-021-00577-3

Mag-/tarmkanalen utgör kroppens största immunologiska organ och det finns mycket forskning som ger stöd för att immunsystemet påverkas av vad vi äter. Det är en mycket vanlig fråga från föräldrar och barn om det finns någon kost som kan minska barnets ledinflammation och idag har vi inget bra svar på den frågan.

Med den här artikeln beskrivs hur de första 15 barnen/ungdomarna i en studie om så kallad låginflammatorisk kost mått av att äta den här kosten i en månad. Kosten kallas ”specific carbohydrate diet” och man har forskat på den i USA till barn med inflammatorisk tarmsjukdom. I USA har man sett att kosten har en positiv effekt mot tarminflammation men den hjälper inte fullt ut.

Patienter med högst två inflammerade leder och sänka under 30 mm erbjöds att vara med om både barnet och föräldrarna var tydligt motiverade. Inför behandlingen ingick genomgång av dietist, informationsmaterial samt recepthäfte. Besök till läkare och dietist innan man började med kosten samt efter två och fyra veckor. Vid dessa tillfällen lämnades även blod- avförings- och urinprov. I kosten ingår mat som inte är processad, enkla kolhydrater som finns i frukt, grönsaker, nötter, yoghurt och honung. Rent kött, fisk, skaldjur och ägg ingår i kosten som är glutenfri och kraftigt reducerad vad gäller mjölkprodukter, sackaros (den sockerart som bland annat finns i strösocker, bitsocker och florsocker) och konsistensgivare.

Med formulär skattades, morgonstelhet, smärta, välbefinnande och rörelsefunktion. Morgonstelheten och smärtan sjönk och den fysiska funktionen förbättrades av kosten. Sju patienter hade inflammation i en led när de började med kosten, hos fem av dem var inflammationen borta efter närmare tre veckor med kosten.

Med känslig metodik mättes inflammationsproteiner i blod för de sju barnen som hade pågående ledinflammation när de började med kosten, två välkända cytokiner sjönk på gruppnivå av kostbehandlingen, TNF alpha och MCP-1. Kortkedjiga fettsyror i avföringen steg av behandlingen, de är viktiga för tarmens medverkan att reglera immunsystemet.

Den här artikeln visar att det behövs mer forskning gällande kost till barn och ungdomar med reumatisk ledsjukdom. Kosten kan utgöra ett komplement till vanlig behandling. Vi behöver veta vilka delar av kosten som har betydelse och på vilket sätt.