David Persson

David Persson

Administratör och Kommunikatör
Särskilt ansvarig för
David ansvarar för Unga Reumatikers kommunikation och kanaler.