David Persson

David Persson

Administratör och Kommunikatör
Särskilt ansvarig för
David ansvarar för Unga Reumatikers administration och kommunikation. Det innebär bland annat att sköta Unga Reumatikers löpande administration och olika kommunikationskanaler.