Debatt: Spetspatienters kunskaper behöver tas tillvara

Debatt: Spetspatienters kunskaper behöver tas tillvara

”Vi ser det som att det finns patienter och närstående som vill göra mer och genom att använda den kraften för att utveckla hälso- och sjukvården skapas utrymme för dem som behöver mer stöd. Det är inte alla patienter och närstående som vill eller har möjlighet att medverka på systemnivå i vården och därför tror vi att om vi kan bygga strukturer som underlättar för oss som vill vara mer aktiva, kan de vårdresurser vi avstår från istället användas till dem som behöver dem bättre. Vi vill tillsammans utveckla en ny typ av patientdelaktighet.”

Idag skriver vi i Dagens samhälle tillsammans med våra partners i projektet Spetspatienter om hur vi vill att patienters expertis ska användas för att driva på utvecklingen. Artikeln utgår från den nyligen publicerade rapporten ”Spetspatienter – en ny resurs för hälsa”. Vi vill stödja och utbilda spetspatienter, förmedla kontakt mellan vårdgivare, företag och patienter, skapa samverkan mellan patientorganisationer och tillsammans driva frågan om ökat patientinflytande. Det vi behöver nu är ett samhälle som kan möta vårt engagemang när vi tillsammans ska bygga det nya systemet för hälsa och välbefinnande!

Här kan du läsa rapporten ”Spetspatienter – en ny resurs för hälsa” och här kan du läsa hela debattartikeln.