Delta i vår forskningsstudie

Delta i vår forskningsstudie

Just nu genomför vi en undersökning bland våra medlemmar i åldrarna 15-30 år – och vi behöver din medverkan! Uppdaterat sista svarsdatum är torsdagen den 29 april.

Unga Reumatikers vision är att alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar. Som en del i arbetet med vår vision har vi utvecklat Drömfångaren, ett digitalt verktyg för att flytta fokus från begränsningar till möjligheter. Tanken är att Drömfångaren ska vara ett stöd för unga reumatiker och underlätta dialogen med vården, men också inspirera till att våga drömma mer!

Än så länge är Drömfångaren bara en prototyp men vår förhoppning är att vi ska kunna lansera en riktig produkt. Som ett steg i det arbetet genomför vi nu en undersökning bland våra medlemmar. Undersökningen är en enkät som handlar om hur du upplever din kontakt med vården idag, och fokuserar framför allt på vårdmöten. Enkäten handlar också om din inställning till Drömfångaren och om du tror att Drömfångaren hade kunnat vara ett stöd för dig.

Enkäten har skickats ut med post till våra medlemmar i åldrarna 15-30 år. Den har också gått ut till de av våra tidigare medlemmar som är födda 1990, men som ännu inte har hunnit fylla 31 år. I brevet finns en personlig länk som du använder för att komma till enkäten. Studien vänder sig framför allt till dig som har reumatisk sjukdom och som har kontinuerliga möten med vården, men vi ser gärna att även du som inte har det svarar på enkäten för att vi ska få ett mindre bortfall.

Studien genomförs inom ramen för forskningsprogrammet ”Patienten i förarsätet” som forskar på användandet och effekten av patientdrivna innovationer och ska sprida kunskap som stödjer samarbetet mellan människor med kronisk sjukdom, närstående och vårdgivare. Vi genomför därför enkäten i samarbete med Karolinska Institutet.

Vi hoppas att du vill delta i undersökningen! Vi har utformat den så att den ska vara lättförståelig och den tar ungefär 15-20 minuter att genomföra. Sista svarsdatum är söndagen den 7 mars.

Med din hjälp ska vi se till att alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar! Tusen tack för din medverkan!