Från Drömfångaren till Vårda Drömmar

Från Drömfångaren till Vårda Drömmar

Alla har vi drömmar och livsmål. Det är dessa som definierar oss och driver oss att utvecklas som både individ och del av samhället. Drömmar är viktiga för alla och känner ingen åldersgräns, framför allt bidrar drömmar till ökad inre motivation under svåra och långa prövningar.

 

Unga Reumatikers vision är att alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar. Vår vision om drömmar genomsyrar allt vi gör och för att det ska vara möjligt att förverkliga det behöver vi bli fler som aktivt arbetar för att uppfylla unga reumatikers drömmar.

 

Drömfångarprojektet startade 2018 och tog sin utgångspunkt i det friska och det möjliga, istället för i sjukdom och begränsningar. Drömfångaren syftade till att hjälpa unga med reumatisk sjukdom att tillsammans med vårdpersonal fokusera på sina egna drömmar och mål i livet, och planera vården utefter det. Under projektets gång förstod vi att inte alla inom vården delar uppfattningen om att vårdmötet ska, kan eller ens bör handla om drömmar. Baserat på våra erfarenheter från Drömfångaren har vi nu utvecklat en hemsida VardaDrommar.se.

 

Syftet är att väcka tankar, skapa diskussion och underlätta vägen till personcentrerad vård genom att vårda drömmar. Med verktyget ”Vårda Drömmar” kan vi tillsammans med vårdpersonal skapa attitydförändringar och få fler vårdmöten att handla om möjligheter, mål och drömmar, istället för att enbart handla om utmaningar, begränsningar och det sjuka. Förhoppningen är att i större utsträckning vårda patienters drömmar, som en del av den personcentrerade vården.

 

Alla kan vi göra något för att tillsammans bidra till att uppfylla barn och ungas drömmar och mål. För att ge verktyg har Unga Reumatiker samlat inspiration om hur vi med små förändringar i tankesätt kan vårda drömmar.

 

Låt dig inspireras om hur du kan vara med och Vårda Drömmar genom att läsa mer på hemsidan: Vardadrommar.se/