Kandidera till Unga Reumatikers riksstyrelse

Kandidera till Unga Reumatikers riksstyrelse
Vill du engagera dig mer i Unga Reumatiker genom att gå med i riksstyrelsen? Eller vet du kanske någon som hade passat perfekt? Nu är det dags att kandidera!

Idag öppnar möjligheten att kandidera till nationella förtroendeuppdrag inom Unga Reumatiker. På Riksstämman i november väljs en ny riksstyrelse som ska leda organisationen under 2021-2022. Riksstämman väljer också nya föreningsrevisorer och en ny valberedning.

Unga Reumatikers riksstyrelse leder organisationen mellan riksstämmor, som arrangeras vartannat år. Riksstyrelsen tar fram en verksamhetsplan utifrån organisationens verksamhetsinriktning och ansvarar för Unga Reumatikers aktiviteter, projekt, ekonomi och kansli. I riksstyrelsen finns rollerna ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, ledamot och ersättare. Riksstyrelsen sammanträder fyra gånger per år, två gånger på våren och två gånger på hösten, och har digitala avstämningar mellan de ordinarie mötena.

Som föreningsrevisor granskar du organisationens verksamhet och ekonomi, och att riksstyrelsen sköter sitt uppdrag.

Du kandiderar genom att svara på de här frågorna om dig själv. Om du har några frågor kan du kontakta [email protected].

Skicka in din kandidatur senast den 20 september.

Riksstyrelsen, föreningsrevisorer och valberedning väljs alla av Riksstämman. Riksstämman, som är Unga Reumatikers högsta beslutande organ, äger rum den 20-22 november i Stockholm. Alla kandidater kommer att bjudas in att delta på Riksstämman. Den nya riksstyrelsen kommer också att bjudas in till den avgående riksstyrelsens sista sammanträde den 5-6 december för överlämning. Om du är intresserad av att vara med i riksstyrelsen är det därför bra om du redan nu skriver in båda helgerna i din kalender.

Vi se fram emot din kandidatur!

Unga Reumatikers valberedning