KOM MED PÅ DIGITAL MOTIONSSTUGA!

KOM MED PÅ DIGITAL MOTIONSSTUGA!

Inför riksstämman 18-20 november har alla medlemmar möjligheten att skriva förslag som ombuden sen kommer rösta om på riksstämman.

För att ge alla medlemmar verktygen för att kunna skriva motioner arrangerar vi en kväll digitalt där du som medlem får lära dig hur du ska skriva ditt förslag, en så kallad motion. Har du en idé eller ett förslag som du vill skicka till riksstämman? Skriv en motion och skicka in den senast 8 september 2022. Du skickar in förslaget genom att mejla till [email protected]

Vi arrangerar den digitala motionsstugan onsdagen den 15 juni kl 18 – 20 via teams. Anmäl dig genom att mejla till [email protected] senast den 14 juni. Vi skickar länken till dig samma dag för att det ska vara lätt att hitta i mejlkorgen, mejlet skickas senast kl 16.00, har du inte fått mejlet får du gärna kolla i skräpkorgen och annars kontakta oss så tar vi det därifrån.

Vi ser fram emot att bolla tankar och idéer hur du bäst kan formulera ditt förslag!