NU ÄR KANSLIET TILLBAKA FRÅN LEDIGHETEN

NU ÄR KANSLIET TILLBAKA FRÅN LEDIGHETEN

Nu är kansliet tillbaka från vinterlovet och riktigt taggade på ett nytt verksamhetsår!
Dels är det Riksstämman i höst när vi ska behandla inkomna motioner, förslag från styrelsen, verksamhetsinriktning 2023-2024, rambudget och välja våra förtroendevalda för mandatperioden.
Utöver Riksstämman planeras det även för läger, utbildningshelger och påverkansarbete inför de allmänna valen. Det är mycket som är på gång i vår organisation, följ med på äventyret!