Ny rapport: ”Respekt för rättigheter?”

Ny rapport: ”Respekt för rättigheter?”

Idag på Internationella Funktionshinderdagen, även kallad Funktionsrättsdagen, lanseras rapporten ”Respekt för rättigheter?” – civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD).

”Respekt för rättigheter?” består av 120 sidor omfattande kritik av funktionsrättspolitiken i Sverige, men också av 134 konstruktiva förslag till förbättringar. Rapporten är ett initiativ från Funktionsrätt Sverige men hela 83 organisationer står bakom rapporten, och Unga Reumatiker är en av dessa.

Granskningen visar bland annat:

  • Det är tydligt att det saknas ett rättighetsperspektiv när det gäller personer med funktionsnedsättning.
  • Konventionen används inte av myndigheter och domstolar för att tolka rättigheter.
  • Det är stora olikheter över landet.
  • Lagstiftningen har brister, det saknas uppföljning av att lagar följs och det är svårt att kräva sina rättigheter i domstol.
  • Trots de senaste årens högkonjunktur har stödet till personer med funktionsnedsättning försämrats och enligt konventionen får ett land inte backa på rättigheter. Risken för fattigdom ökar. Många saknar stöd, bostad, utbildning och jobb och får allt mindre makt att bestämma över sina liv.

Rapporten lanseras idag under ett seminarium i riksdagen, som arrangeras av Funktionsrätt Sverige och som modereras av Unga Reumatikers tidigare ordförande Madeleine Beermann.

Här kan ta ta del av ”Respekt för rättigheter?” och här kan du läsa mer om arbetet med rapporten.