Remissvar: Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.

Remissvar: Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.

Unga Reumatiker har tillsammans med Reumatikerförbundet skrivit ett remissvar på regeringens utredning av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.

Utdrag ur yttrandet:

I Sverige finns det mer än en miljon människor som har någon form av reumatisk sjukdom och det är sannolikt lågt räknat. Lägger vi till övriga grupper som har någon kronisk sjukdom är det en stor grupp som påverkas när förändringar i sjukvård och apotek föreslås. Därför är betänkandet av betydelse för våra medlemsgrupper. Vi anser dock att delar av betänkandet saknar patientperspektiv eller missar viktiga aspekter för våra medlemsgrupper.

Betänkandet uppehåller sig kring förslag för maskinell dosdispensiering, extemporeläkemedel (läkemedel som tillverkas på apotek), och prövningsläkemedel (läkemedel som används vid kliniska prövningar). Reumatikerförbundet och Unga Reumatiker gör bedömningen att patientperspektivet tydligast saknats för maskinell dosdispensiering, och kommenterar därför i första hand den delen av betänkandet.

Här kan du läsa hela remissvaret.