Hana Suzuki Ernström

Hana Suzuki Ernström

Organisationsutvecklare
Kontakt
hana.suzukiernstrom@ungareumatiker.se
Särskilt ansvarig för
Hana ansvarar för arbetet med Unga Reumatikers regioner och lokala arbetsgrupper. Det innebär bland annat att stötta engagerade medlemmar i sitt arbete, anordna utbildningsträffar och ansvara för Unga Reumatikers medlemskommunikation.