Unga Reumatiker i Almedalen

Unga Reumatiker i Almedalen

Unga Reumatiker kommer att befinna sig i Visby under Almedalsveckan.  Paneler, seminarier, rundabordssamtal och nätverkande står på schemat för att påverka och opinionsbilda för att alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar. Vi är på plats 1-4 juli och deltar bland annat i följande evenemang:

 

Min hälsa – vems ansvar?

Tid: Tisdag 2 juli 09:45-10:30
Arrangör: Dagens Nyheter, Pfizer
Plats: Dagens Nyheters tält, Strandvägen 4

Beskrivning: Vi vet att hälsofrämjande åtgärder såväl skulle kunna förbättra människors livskvalitet som minska sjukvårdens kostnader. Vilket ansvar har vi som individer för vår hälsa? Vilket ansvar har vårdsystemet? Och framförallt: Hur bör de hälsofrämjande åtgärderna utformas?

 

Trygghet och arbetsro i skolan – en rättighet för alla elever

Tid: Tisdag 2 juli 11:30-12:15
Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten
Plats: Hamnplan, H231

Beskrivning: Alla elever med funktionsnedsättning känner inte sig trygga i skolan. Oro och trygghet påverkar deras arbetsro och många känner sig stressade av skolarbetet. Vad tycker egentligen elever med funktionsnedsättning om sin skolsituation och vad behöver förändras?

 

Framtidens sjukvård – om unga patienter och medarbetare får bestämma

Tid: Tisdag 2 juli 11:40-12:30
Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Akademiska Sjukhuset, Novo Nordisk
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Beskrivning: Hur vill dagens unga patienter att sjukvården ska fungera i framtiden? Hur skapar vi förutsättningar för den delaktiga patienten? Och hur vill framtidens medarbetare jobba i vården? Vad kommer att göra sjukvården till en attraktiv arbetsgivare i framtiden?

 

Framtidens sjukvård är också digital

Tid: Onsdag 3 juli 10:30-11:30
Arrangör: Kry
Plats: Biskopsgatan 1 A

Beskrivning: Sjukvården står inför stora utmaningar med bland annat ökat vårdbehov, bristande tillgänglighet och stora regionala skillnader. Kan digitaliseringen hjälpa oss nå målet om sömlösa vårdkedjor, med patienten som resurs? Och hur kan Sverige dra nytta av att vara en internationell ledare inom digital vård?

 

Preventionens roll i ett hälsosamt samhälle

Tid: Onsdag 3 juli 14:30-15:30
Arrangör: PwC
Plats: Hästgatan 9

Beskrivning: Sverige behöver bli bättre på att arbeta preventivt för att minska kostnaderna för kroniska och allvarliga sjukdomar. Inom vilka områden kan preventivt arbete ha störst effekt? Vilket ansvar bör individerna själva ta? Hur bör hälso- och sjukvården förändra sig? Hur kan incitament skapas?

 

Fler evenemang tillkommer.