Unga Reumatiker i Almedalen

Unga Reumatiker i Almedalen

Unga Reumatiker kommer befinna sig i Visby under Almedalsveckan den 1-5 juli.  Paneler, seminarier och närverkande står på schemat för att påverka och opinionsbilda för att alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar. Här kan du se var du hittar oss i veckan:

 

Kan vi uppnå effektivare och mer jämlik hälsa genom egenvård?

Tid: Måndag 2 juli 11:00-12:00
Arrangör: projektet Spetspatienter, Region Norrbotten
Plats: Cramérgatan 8

Många uttrycker att hälso- och sjukvårdssystemet behöver förändras i grunden så att den bättre möter patienternas behov och kompetens. En väg att gå är från att endast leverera vård till att också stödja patienters egenvård. Vilka är möjligheterna och utmaningarna?

 

Är vårdcentralens tid förbi? Så kan digitalisering leda till en mer individanpassad vård

Tid: Måndag 2 juli 16:30-17:20
Arrangör: KRY
Plats: Läkartidningens tält, Slottsterassen 6

Digitaliseringen skapar stora möjligheter för en bättre och mer individanpassad vård. Hur kan vi med hjälp av digitala verktyg bygga nya vårdinfrastrukturer som är anpassade efter patienternas behov? Och hur vill patienterna ha sin vård?

 

Den närmsta vården är egenvården – hur kan digitalisering och en egen drivkraft förändra vården?

Tid: Tisdag 3 juli 09:00-10:00
Arrangör: AbbVie, Telia
Plats: Rosenhill, S:t Hansgatan 9

Åldrande befolkning och höga kostnader för kroniska sjukdomar ökar trycket på sjukvården att förändra sin verksamhet. Nära vård är ett sätt att arbeta med hälsa och vård där den närmsta vården är den vård som patienter med hjälp av digitala lösningar kan ge sig själva – egenvården.

 

Vad är framtiden för värdebaserad vård?

Tid: Tisdag 3 juli 11:40-12:30
Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Akademiska Sjukhuset
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Värdebaserad vård ifrågasätts, utvärderas, diskuteras flitigt och intresserar många. Hur ska framtiden för värdebaserad vård se ut och vilken betydelse har transparens och tillit i styrning av sjukvården?

 

Jämställdhet – lättare sagt än gjort / Jämlikhet och Jämställdhet

Tid: Tisdag 3 juli 16:00-18:00
Arrangör: FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder, Myndigheten för delaktighet
Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14

Samtal med kvinnoorganisationer och kvinnliga politiker om att vilja vara delaktig i kvinnorörelsen och inte mötas av stängda dörrar. Otillgänglighet utestänger. Vi slår fast att tillgänglighet är en fråga om jämlikhet i kampen för jämställdhet. / Samtal med funktionshinderrörelsen om diskriminering på grund av kön och om ökade krav på jämställdhet. Kunskap om jämställdhet fördjupar och breddar funktionshinderpolitiken.

 

Patient 2025

Tid: Tisdag 3 juli 17:30-20:00
Arrangör: Swedish Medtech, MedTech4Health, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik (MTF)
Plats: Hälsodalen, Sankt Hans Café, S:t Hansplan 2

Swedish Medtech bjuder tillsammans med MedTech4Health och MTF återigen in till ett gemensamt medicinteknikmingel i Hälsodalen. Vi hoppas på en inspirerande kväll med fokus på framtidens vård och omsorg. Hur kan medicintekniken möjliggöra ett aktivt liv och bidra till högre livskvalitet och självständighet? Det vill vi diskutera och har därför bjudit in politiker, näringsliv, akademiker och vårdföreträdare som är kunniga inom området.