Patienten alltid först – men inte när det gäller barnen?

Patienten alltid först – men inte när det gäller barnen?

KOMMENTAR: Ett nytt sjukhus för barn är byggt för flera miljarder. Men det är inte barnanpassat och det finns inte budget för barninredning.

Det är beklagligt att Svante Norgren, temachef för barn- och kvinnovård på Nya Karolinska Sjukhuset i Stockholm, igår i Aftonbladet skyllde på att situationen är som den är. Sverige har ratificerat FN:s barnkonvention och offentligt upphandlade miljardprojekt, som ska producera högspecialiserad vård för barn borde inte vara en plats där barn inte ska få vara barn. Barns bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Sjukhusets vision är ”patienten alltid först”. Men det finns inte budgeterat för barninredning och sjukhuset är generiskt byggt. Det har alltså byggts ett nytt barnsjukhus utan barnperspektiv. Utan barntoaletter, med långa tomma korridorer, med sterila väntrum och färgval som triggar illamående och ångest. Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård.

Alla barn ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar. Och vården ska vara en stimulerande miljö som ökar må-bra-tiden, inte en plats som förstärker sjuk-upplevelse. Barn som är i dagvården och barn som är inlagda under en tid ska ha möjlighet att leka och känna livsglädje innanför sjukhusets väggar. Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Att vårdpersonal nu vädjar om donationer för att rädda upp situationen är ett fantastiskt initiativ. Men det ingår med största säkerhet inte i någon av deras arbetsbeskrivningar. Nu får ledningen följa FN:s barnkonvention, ta budgeten i kragen och sätta patienten först, sätta barnen först. Det här är högsta prioritet. Och när ni gör om och gör rätt: Fråga barnen. För det är deras upplevelse, deras känsla för och i vården, som spelar roll. Alltid.

Madeleine Beermann
Ordförande