Starta din egen insamling till Unga Reumatiker

Starta din egen insamling till Unga Reumatiker

Vill du stötta vårt arbete för att alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar? Nu kan du skapa en egen insamling till Unga Reumatikers verksamhet på Facebook!

All vår verksamhet utgår från vårt uppdrag som är att:

  • Skapa mötesplatser för barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom och deras närstående.
  • Sprida information och kunskap om barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom.
  • för ökad forskning, utveckling och utbildning som berör barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom.
  • Bedriva och vidareutveckla en demokratisk och inkluderande organisation för och med barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom.
  • Driva barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdoms perspektiv i vården.
  • Driva opinion och verka för att barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdoms rättigheter tillvaratas och tillgodoses.

Vill du skapa en insamling? Klicka på ”Skapa en insamling” på vår Facebook-sida.

Observera att det inte går att specificera vad insamlingen ska gå till, utan insamlade medel oavkortat kommer att gå till Unga Reumatikers verksamhet. Detta på grund av administrativa skäl, då Facebook inte redovisar från vilken specifik insamling som insamlade medel kommer från. Vill du istället skänka en gåva till forskningen kan du därför inte göra det via Facebook, utan endast genom en insättning eller med swish till Unga Reumatikers forskningsfond. Här kan du läsa mer om vår forskningsfond.