Med vår forskningsfond Unga Reumatikerfonden arbetar vi med insamling och utdelning till forskning som rör reumatiska sjukdomar hos barn, ungdomar och unga vuxna.

Över en miljon människor i Sverige lever med reumatisk sjukdom och en del av oss är barn, ungdomar och unga vuxna. Reumatisk sjukdom kan bero på ärftliga omständigheter men det behövs ytterligare, hittills okända, faktorer för att utlösa reumatisk sjukdom. Tack vare medicinsk utveckling, ny kunskap och olika behandlingar finns det i dag bättre förutsättningar och prognoser för framtiden. Men vi vet fortfarande väldigt lite. Därför är det viktigt att forskningsanslagen och forskningsinsatser ökar. Alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar!

Alla gåvor till Unga Reumatikerfonden tas tacksamt emot:

Swish

123 901 70 47

PlusGiro

90 17 04-7

Om du har några frågor, kontakta kansliet@ungareumatiker.se

Unga Reumatikerfonden bildades 1999. Utdelning sker i samråd med Reumatikerförbundets vetenskapliga nämnd. Unga Reumatikerfonden är ett 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Det går också att ge ett bidrag till vår verksamhet.