Med  Unga Reumatikers forskningsfond arbetar vi med insamling och utdelning till klinisk forskning som rör reumatiska sjukdomar hos barn, ungdomar och unga vuxna.

Över en miljon människor i Sverige lever med reumatisk sjukdom och en del av oss är barn, ungdomar och unga vuxna. Reumatisk sjukdom kan bero på ärftliga omständigheter men det behövs ytterligare, hittills okända, faktorer för att utlösa reumatisk sjukdom. Tack vare medicinsk utveckling, ny kunskap och olika behandlingar finns det i dag bättre förutsättningar och prognoser för framtiden. Men vi vet fortfarande väldigt lite. Därför är det viktigt att forskningsanslagen och forskningsinsatser ökar. Alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar!

Alla gåvor till Unga Reumatikers forskningsfond tas tacksamt emot:

Swish

123 901 70 47

PlusGiro

90 17 04-7

Om du har några frågor, kontakta kansliet@ungareumatiker.se

Unga Reumatikerfonden bildades 1999, och bytte 2019 namn till Unga Reumatikers forskningsfond. Utdelning sker i samråd med Reumatikerförbundets vetenskapliga nämnd.

Unga Reumatikers forskningsfond är ett 90-konto som innehas av Riksorganisationen Unga Reumatiker, vilket innebär att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Det går också att ge ett bidrag till vår verksamhet.