Utdelning av Hederssköldpaddan

Utdelning av Hederssköldpaddan
Under Unga Reumatikers 25-årsjubileum delades Unga Reumatikers utmärkelse Hedersskölpaddan ut till Jenny Christensson, Bo Magnusson, Sara Riggare, Yvonne Enman, barn- och ungdomsmedicinavdelningen med ansvar för reumatologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund och till minnet av Berit Sedell.

 

Hederssköldpaddan är Unga Reumatikers hedersutmärkelse och delades ut för första gången 2015. Utmärkelsen delas ut till en person eller organisation som har gjort en betydande insats för Unga Reumatiker. Hittills har 10 personer och organisationer fått Hederssköldpaddan och i år delades den alltså ut till ytterligare sex mottagare. Unga Reumatiker vill än en gång rikta vårt varmaste tack för era insatser!

Årets motiveringar:

 

Jenny Christensson

Ditt engagemang i Unga Reumatiker har alltid varit mer än endast professionellt. Med lösningsfokus och lite trixande är allt möjligt och tillsammans med dig har vi kunnat sprida kunskap och förståelse om barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom.

 

Bo Magnusson

Med mod och nyfikenhet bjöd du in Unga Reumatiker till att vara med och utveckla barnreumaregistret. Du har varit en pionjär i att inkludera patientperspektivet och tack vare dig är Unga Reumatiker idag en självklar del av utvecklingen av barnreuma i Sverige.

 

Yvonne Enman

Ditt arbete har fått vårdpersonal att förstå och kunna möta unga reumatikers behov, önskningar och tankar i mötet med vården. Du har superkraften att omvandla komplicerat fackspråk till begripligt för alla. Tack vare dig har vi med reumatisk sjukdom bättre förutsättningar idag att känna livsglädje och kunna uppfylla våra drömmar!

 

Sara Riggare

Du är en föregångare som har krossat glastak för patienter. Ditt långa och outtröttliga arbete har möjliggjort att vi idag får komma in i rum och sammanhang som vi annars bara hade kunnat drömma om. Du har varit en förebild och en mentor för oss som organisation och lyft oss till nya höjder.

 

Barn- och ungdomsmedicinavdelningen med ansvar för reumatologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund

Ni var den första specialiserade barnreumatologiska mottagningen i Sverige. Ni var innovatörer inom smärtlindring och tack vare er progressivitet kan barn och ungdomar med reumatisk sjukdom idag känna sig trygga och lugna vid kortisoninjektioner och liknande ingrepp.

 

Till minnet av Berit Sedell

Med en miljon etthundrafyrtio tusen tack vill vi tacka för varenda krona som Berit Sedell testamenterade till Unga Reumatikerfonden. Vi är övertygade om att dessa pengar kommer ge svar på många frågor och betyda väldigt mycket för barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom.

 

På plats på jubiléet för att ta emot utmärkelsen, som är en liten pin med en rosa och grön sköldpadda, samt blommor och diplom var Jenny Christensson, Bo Magnusson, Yvonne Enman och Bengt Månsson från barn- och ungdomsmedicinavdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Sara Riggare hade tyvärr inte möjlighet att vara på plats, men skickade en hälsning som spelades upp. Hon kommer att ta emot utmärkelsen vid ett senare tillfälle. Hederssköldpaddan till minnet av Berit Sedell kommer att delas ut till Berits närmaste väninna Karen Modin Sjödin, som tyvärr inte heller hade möjlighet att vara på plats.