Valet 2022

Valet 2022

11 september 2022 är det val i Sverige. Unga Reumatiker är partipolitiskt obundet men har ett eget intressepolitiskt program och är i allra högsta grad en politisk organisation. Vi kommer därför att lyfta upp frågor som påverkar våra medlemmars vardag och önskar att politiker, tjänstemän och andra makthavare lyssnar. 

Vill du engagera dig i påverkansgruppen? Anmäl dig via länken: Anmäl dig till Påverkansgruppen! – Unga Reumatiker

Under valet kommer vi därför skriva flera debattartiklar, vi kommer träffa politiker från alla partierna och kommer samla allt på vår hemsida för att ni lättare ska hitta det. Den här sidan kommer uppdateras med mer information och sammanställning av våra aktiviteter under valåret. Följ vårt arbete här och på våra sociala medier!