Unga Reumatikers ambassadörsprogram består av två uppdrag: stödkompisar och patientrepresentanter.

 

Våra stödkompisars främsta uppgift att stötta enskilda medlemmar. Det kan innebära att de fungerar som en mentor, som har gått igenom det som en medlem går igenom just nu. De kan vara en inspiratör som coachar och peppar. Och de kan stötta medlemmar genom att föreläsa på deras skolor och arbetsplatser för personer i deras omgivning.

Läs mer om våra stödkompisar

 

Våra patientrepresentanter är Unga Reumatikers röst i hälso- och sjukvården. Det innebär bland annat att de föreläser för vårdpersonal och deltar i patientråd. De representerar också Unga Reumatiker i andra vårdpolitiska sammanhang, exempelvis i panelsamtal och i media, utifrån vårt intressepolitiska program.

Läs mer om våra patientrepresentanter