Den 17-18 april bjuder Unga Reumatiker in alla förtroendevalda i Unga Reumatikers regionstyrelser till en digital utbildningshelg. Helgen innehåller både föreläsningar och workshops om bland annat demokrati, förenings- och styrelsekunskap, aktivitetsplanering och policys, men också om hur Unga Reumatiker ska kunna växa på bästa sätt.

Utbildningen är framtagen och planerad för att stötta Unga Reumatikers regionstyrelser i sitt arbete. Genom föreläsningar, workshops och erfarenhetsutbyte vill vi kompetensutveckla och bygga vidare på det fantastiska engagemang som redan finns idag. Tillsammans vill vi också planera för Unga Reumatikers framtid och hur vi ska kunna nå ännu fler.

Vi hade såklart önskat att utbildningshelgen kunde ske fysiskt, men på grund av pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer den istället att ske digitalt. Det innebär att alla deltar hemifrån. Du behöver ha tillgång till en dator med kamera och mikrofon, och internetuppkoppling.

Hela helgen är kostnadsfri men du behöver ändå anmäla dig. Här hittar du anmälningsformuläret till utbildningshelgen. Vi behöver ha din anmälan senast den 31 mars. Efter sista anmälningsdag kommer mer information om tider, program och liknande.

Vi ses i april!