Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som de uppgifter du lämnat i lägeranmälan. Syftet med en sådan behandling är för att kunna informera om du tilldelats en plats på lägret eller hamnar på reservlistan.

 

Vi har fått dina uppgifter från lägeranmälningsformuläret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas i ett kalenderår, ditt namn kommer sparas i tre år om du blir antagen på läger för att vi även kommande år ska kunna fördela lägerplatser rättvist.

 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med lägerledarna, lägergården och de företag vi bokar resor via till och från lägret.

 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kansliet@ungareumatiker.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.