Unga Reumatiker har ett nära samarbete med Svenska Barnreumaregistret och har varit med redan från starten vid uppbyggnaden av registret 2009. Genom samarbetet har Unga Reumatikers ordförande en plats i registrets styrgrupp och deltar kontinuerligt i utvecklingen av registret.

Svenska Barnreumaregistret är ett nationellt kvalitetsregister för alla barn och ungdomar med barnreumatisk sjukdom. Registret finns för att kunna följa effekter och bieffekter av vårt och behandling på både kort och lång sikt. Med hjälp av registret är målet att förbättra vården, öka vårdkvalitén, öka patientsäkerheten och öka patientdelaktigheten, bland annat genom registrets patientportal. Barnreumaregistret fungerar både som ett register och som ett beslutsstöd. Både vårdpersonal och patienter kan i realtid ta del av hälsodata när beslut ska fattas om fortsatt vård och behandling.

Läs mer på Barnreumaregistrets hemsida.