Unga Reumatiker har sedan november 2019 ett samarbete med Elsa Science. Genom samarbetet har Unga Reumatiker möjlighet att tillsammans med Elsa Science driva frågor kring egenvård och vara delaktiga i utvecklingen av ett relevant verktyg för egenvård, bland annat som en part i Elsas Patient Advisory Board.

Elsa Science vill hjälpa personer med reumatisk sjukdom att må så bra som möjligt genom att skapa bättre förutsättningar för egenvård, baserat på forskning. Genom att logga behandling, symptom, välbefinnande och levnadsvanor i Elsa-appen, kan du se mönster och samband för att själv identifiera när du mår som bäst. Elsa kan även vara ett stöd i kommunikationen med vårdpersonal.

Idag vänder sig Elsa till personer över 17 år, och fokus ligger främst på patienter med reumatoid artrit (RA), men det långsiktiga målet är att alla med kronisk sjukdom ska må så bra som möjligt.

Läs mer om företaget och aktuella blogginlägg på Elsas hemsida.