Unga Reumatiker har ett nära samarbete med Reumatikerförbundet. Tillsammans driver vi gemensamma frågor och projekt som berör alla våra medlemmar. Vi har representanter på varandras stämmor och adjungerade i varandras styrelser. Sedan hösten 2019 delar vi också kansli.

Reumatikerförbundets vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Organisationen har funnits sedan 1945 och arbetar med påverkansarbete, kunskapsspridning och forskning. De organiserar nästan 50 000 medlemmar i 174 lokala föreningar och 24 distrikt. Reumatikerförbundet är, via Reumatikerfonden, den största givaren till svensk reumatologisk forskning.

Läs mer på Reumatikerförbundets hemsida.